Zamówienie

ZAMÓWIENIE

SkySax DJ w firmie Motiv VIP Music

Uwaga! Wysłanie zamówienia do DJ Skysax firmy MOTIV VIP MUSIC oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy o świadczenie obsługi muzycznej. Przesłanie zamówienia nie oznacza zawarcia umowy. Zawarcie umowy następuje z chwilą podpisania formularza umowy oraz zapłaty zadatku.

W przypadku braku zapłaty zadatku w terminie 3 dni od złożenia zamówienia, zamówienie poczytuje się za anulowane a termin nie podlega rezerwacji.

Proszę o następujące dane do umowy I z osobna dane klientów: Pani Młodej i Pana Młodego oraz jeśli taka występuje, osoby upoważnionej do podpisania umowy w imieniu klientów. Proszę o wskazanie W POLU “Informacje Uzupełniające” czy umowa o świadczenie obsługi muzycznej podpisana zostanie w siedzibie Skysax (ul. Ogrodowa 4, 42-274 Konopiska). Jeśli  nie istnieje możliwość podpisania umowy w siedzibie Skysax, uprzejmie proszę o wskazanie, czy formularz umowy powinien zostać do Państwa przesłany przesyłką pocztową (list polecony) czy też drogą elektroniczną (format .pdf) – zgodnie z Regulaminem zawierania umówi oraz świadczenia obsługi muzycznej Skysax firmy MOTIV VIP MUSIC.

Przesłanie niniejszego formularza oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy o świadczenie obsługi muzycznej. Powyższe związane jest z zarezerwowaniem podanego terminu. Umowa powyższa zawarta zostanie w nieprzekraczalnym terminie 3 dni. Umowę uważa się za zawartą jedynie w przypadku zapłaty zadatku w dniu zawarcia umowy. W przypadku braku zapłaty zadatku w dniu zawarcia umowy, niniejsze zamówienie ulega anulowaniu, a rezerwacja terminu przestaje obowiązywać.

Przed podpisaniem umowy, proszę zapoznać się z Regulaminem zawierania umowy oraz świadczenia obsługi  muzycznej przez SkySax DJ firmy MOTIV VIP MUSIC, dostępny na stronie internetowej: www.skysax.pl
Przewiń na górę